I oppsvinget fra nedturen i 2020 flørte Brent -prisen med $ 70/bbl. Høyere priser i 2021 betyr høyere kontantstrøm for produsenter, kanskje til og med rekordstore høyder. I dette miljøet, global rådgivning om naturressurser Wood Mackenzie sa operatører må være forsiktige.

"Selv om priser over $ 60/bbl alltid vil være bedre for operatører enn $ 40/bbl, er det ikke bare enveiskjøring," sa Greig Aitken, en direktør for WoodMacs bedriftsanalyseteam. "Det er de flerårige spørsmålene om kostnadsvekst og finansforstyrrelser. Endrede omstendigheter vil også gjøre strategiutførelse mer utfordrende, spesielt når det gjelder å gjøre avtaler. Og det er hybris som kommer i hvert oppsving, når interessenter begynner å betrakte erfarne leksjoner som utdaterte synspunkter. Dette fører ofte til overkapitalisering og underprestasjoner. ”

Aitken sa at operatørene bør forbli pragmatiske. Blåkopiene for suksess til $ 40/bbl er fortsatt tegningene for suksess når prisene er høyere, men det er en rekke spørsmål operatører bør huske på. For det første er prisveksten i forsyningskjeden uunngåelig. Wood Mackenzie sa at forsyningskjeden har blitt uthulet, og et rush av aktivitet ville veldig raskt stramme markedene og få kostnadene til å stige raskt.

For det andre vil finanspolitiske vilkår sannsynligvis stramme seg inn. Stigende oljepris er en sentral utløser for finanspolitiske forstyrrelser. Flere skattesystemer er progressive og satt opp for å heve statens andel til høyere priser automatisk, men mange er ikke.

"Krav om en" rettferdig andel "blir høyere til høyere priser, og styrking av prisene vil ikke ha gått upåaktet hen," sa Aitken. "Mens oljeselskaper motstår endringer i finanspolitiske vilkår med trusler om lavere investeringer og færre arbeidsplasser, kan dette bli svekket av planer om å avvikle eller høste eiendeler i visse regioner. Høyere skattesatser, nye overskuddsskatter, til og med karbonavgifter kan vente i vingene. ”

Stigende priser kan også stoppe porteføljens restrukturering. Selv om mange eiendeler er til salgs, selv i en $ 60/bbl -verden, ville kjøpere fortsatt være knappe. Aitken sa at løsningene på mangel på likviditet er uendret. Ville selgere har kan enten godta markedsprisen, selge eiendeler av bedre kvalitet, inkludere uforutsette hendelser i avtalen eller holde på.

"Jo høyere olje som klatrer, jo større vekt skifter det til å holde på eiendeler," sa han. "Å ta den rådende markedsprisen var en lettere beslutning når prisene og tilliten var lav. Det blir vanskeligere å selge eiendeler til en lavere verdsettelse i et stigende prismiljø. Eiendelene genererer kontanter, og operatørene har mindre press på å selge på grunn av deres økende kontantstrøm og større fleksibilitet. ”

Imidlertid er strategisk porteføljer med høy gradering avgjørende. Aitken sa: “Det blir vanskeligere å holde linjen til høyere priser. Selskaper har snakket mye om disiplin, med fokus på gjeldsreduksjon og økning av aksjonærfordelinger. Dette er lettere argumenter å komme med når oljen er $ 50/fat. Denne oppløsningen vil bli testet ved å øke aksjekursene, øke kontantgenerering og forbedre følelsen for olje- og gassektoren. ”

Skulle prisene holde seg over $ 60/bbl, kan mange IOCs gå tilbake mot sine økonomiske komfortsoner raskere enn hvis prisene er $ 50/bbl. Dette gir større rom for opportunistiske trekk til nye energier eller dekarbonisering. Men dette kan også brukes på reinvestering i oppstrøms utvikling.

De uavhengige kan se at veksten raskt kommer tilbake til sine agendaer: De fleste amerikanske uavhengige har selvpålagte begrensninger for reinvestering på 70-80% av driftskontantstrømmen. Deleveraging er hovedmålet for mange høyt gjeldte amerikanske selskaper, men Aitken sa at dette fortsatt gir plass til målt vekst innenfor stigende kontantstrøm. Dessuten har få internasjonale uavhengige gjort samme type transformasjonsforpliktelser som hovedfagene. De har ingen slik grunn til å avlede kontantstrømmen fra olje og gass.

“Kan sektoren bli revet med igjen? I det minste ville fokuset på motstandskraft vike for en diskusjon om prisbelastning. Hvis markedet skulle begynne å belønne veksten igjen, er det mulig. Det kan ta flere kvartalers sterke inntjeningsresultater å realisere seg, men oljesektoren har en historie om å være sin egen verste fiende, sier Aitken.


Innleggstid: 23-03-2021